Anbefaling

Sommeren 2017 fikk Rv Bygg ansvaret for maling av huset vårt.

Til tross for mye regn og ruske vær, la hovedansvarlig, Ronaldas, for dagen en nøye planlegging av arbeidet.

Først grundig hus-vask, skraping og skiftning av vann-bord med råte. Deretter 2 omganger med maling, av tre og mur. Ronaldas var svært nøye med at det måtte være tørt. Noen dager arbeidet han til seint på kveld for å unngå fuktighet.

Ronaldas arbeidet så fort og effektivt av naboene også ønsket å bruke han.

Rekninger med nøyaktig oppgitt arbeidstimer og moms kom hver uke.

Vi gir Rv Bygg vår beste anbefaling.

(Berit og Svein Erik Kloster)